chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list
Search

Zomer Film College 2020 — Afgelast


Contact Cinea

La Grande illusion (Jean Renoir, 1937)

[ENGLISH VERSION BELOW]

We hebben de moeilijke beslissing moeten nemen om het Zomerfilmcollege 2020 af te gelasten. Na veel wikken en wegen kwamen we tot de conclusie dat het onmogelijk is om in 2020 een editie te organiseren die aan jullie en onze verwachtingen kan voldoen. We hebben daarom besloten onze energie te wijden aan de terugkeer van het Zomerfilmcollege in 2021.

In de filmgeschiedenis duiken doen we bij voorkeur nog steeds samen in een cinema, en als het kan bij een vertoning van een 35mm-kopij. We geloven er sterk in dat de (gedeelde) ervaring van een vertoning in een bioscoop onze aandacht scherper stelt en onze emoties versterkt. Napraten over de films en de lezingen in de hal, op café of restaurant, of al wandelend door de stad, is al even essentieel. De relatie die we met een film aangaan in een cinemazaal is onvervangbaar, de vriendschappen die we tijdens het Zomerfilmcollege smeden zijn dat evenzeer.

Een nadruk op het fysieke hoeft echter geen ontkenning van het virtuele te zijn. Online kan een perfecte aanvulling betekenen op live, iets waar we via deze website meer en meer op willen inzetten. Online kunnen films ook een publiek bereiken dat niet in de mogelijkheid verkeert om fysiek aanwezig te zijn. We maken dus gebruik van deze tijd om nieuwe pistes te verkennen die het Zomerfilmcollege kunnen versterken. Het reeds gedane voorbereidingswerk voor het Zomerfilmcollege 2020 stelt ons in staat om in 2021 een topeditie te organiseren.

Stip alvast begin juli 2021 aan in je agenda, want dan heten we je opnieuw welkom in Antwerpen voor het Zomerfilmcollege!

Filmmakers hebben duizenden geheimen, het ZOMERFILMCOLLEGE leert je hen kennen!

SUMMER FILM COLLEGE 2020

We had to make the difficult decision to cancel the Summer Film College 2020. After much deliberation, we came to the conclusion that it is impossible to organize an edition in 2020 that can meet yours and our expectations. We have therefore decided to devote our energy to the return of the Summer Film College in 2021.

We prefer to dive into film history together in a cinema, and if possible with a screening of a 35mm copy. We strongly believe that the (shared) experience of a theatrical screening focuses our attention and intensifies our emotions. Chatting about the films and lectures in the hall, at a bar or restaurant, or while walking through the city, is equally essential. The relationship we enter into with a film in a theater is irreplaceable, just as the friendships we forge during the Summer Film College.

However, an emphasis on the physical need not be a denial of the virtual. Online can be a perfect addition to live, something we want to focus more and more on via this website. Online, films can also reach an audience that is not able to be physically present. We will therefore take advantage of this time to explore new avenues that can strengthen the Summer Film College. The preparatory work already done for the Summer Film College 2020 will enable us to organize a top edition in 2021.

Please mark early July 2021 in your calendar. We can’t wait to welcome you once again in Antwerp for the Summer Film College!

Filmmakers have thousands of secrets, the SUMMER FILM COLLEGE lets you in on them!