chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list

ZOMER FILM COLLEGE 2023


9 > 15 JULI

De Cinema

Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen

Contacteer Cinea

Giù la testa (Sergio Leone, 1971)

Van 9 tot 15 juli verwachten we je opnieuw in Antwerpen voor het Zomerfilmcollege! Zeven dagen lang duiken we onder in twee filmhistorische thema’s, aan de hand van een vijftiental lezingen en zo’n twintig filmvertoningen.

Hou je klaar voor:

JEAN RENOIR: EVERYTHING THAT HAPPENS IN LIFE, CAN HAPPEN IN A SHOW
&
LA LOTTA CONTINUA: ITALIAN CINEMA IN THE 1970s

Filmmakers hebben duizenden geheimen, het ZOMERFILMCOLLEGE leert je ze kennen!

From July 9 to 15, we expect you back in Antwerp for ZOMERFILMCOLLEGE! For seven days we will immerse ourselves in two film historical themes, through fifteen or so lectures and some twenty film screenings.

Get ready for:

JEAN RENOIR: EVERYTHING THAT HAPPENS IN LIFE, CAN HAPPEN IN A SHOW
&
LA LOTTA CONTINUA: ITALIAN CINEMA IN THE 1970s

Filmmakers have thousands of secrets, ZOMERFILMCOLLEGE lets you in on them!