chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list

photogénie

Photogénie combineert een gevoel van verwondering met scherpe analyses. Het verbindende principe is de intense beleving van cinema. De artikels op deze website – over oude en nieuwe films, cinema uit het heden en verleden – proberen deze beleving niet in vooropgezette kaders te laten passen, maar willen de lezer / kijker ontvankelijk maken voor wat films ons kunnen laten zien, in een poging de allure van cinema onder woorden te brengen.

402 ARTIKELS in photogénie

Zoekresultaten