chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list

“Filmmakers have thousands of secrets, many that they don’t know they know. Sometimes we have to stop the movie, go back, and trace precisely how directors achieve their effects.”

— David Bordwell

CINEA is de roepnaam van de Vlaamse Dienst voor Filmcultuur (VDFC), die sinds zijn oprichting in 1994 de kennis van filmgeschiedenis en filmstijlen verspreidt in Brussel en Vlaanderen. Tijdens evenementen als het Zomerfilmcollege en online via het magazine photogénie, belicht CINEA het cinematografisch erfgoed in al zijn boeiende facetten en al zijn reïncarnaties van eind negentiende eeuw tot vandaag, steeds vanuit een filmhistorisch en esthetisch standpunt.

Cinema spreekt tot iedereen en is bij uitstek de kunst die tegelijkertijd sociale interactie versterkt en er zelf door versterkt wordt. Daarom wil CINEA zowel online als offline plekken en momenten creëren waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden, waar ruimte is voor debat en ontdekking; waar zowel doorwinterde cinefielen als nieuwsgierige leken hun gading kunnen vinden, steeds met de rijke collectie en kennis van CINEMATEK als voornaamste bron en de gedrevenheid van filmprofessor André Vandenbunder als inspiratie.

De naam CINEA verwijst terug naar de start van de twintigste eeuw, wanneer kunstenaars en intellectuelen samenkwamen in de cinema’s van Parijs en film prezen als de meest moderne van alle kunstvormen. Ze verenigden zich in ciné-clubs, en richtten filmtijdschriften op, waarin ze enkele van de eerste reflecties over het medium publiceerden. Een van deze magazines, opgericht door filmmaker en criticus Louis Delluc, heette Cinéa, later – wanneer Delluc de krachten bundelde met Jean Epstein – gekend als Cinéa-Ciné pour tous.

“Cinema voor iedereen” is één reden voor de naam CINEA, een andere reden houdt verband met de teksten die in magazines zoals Cinéa te vinden waren. De teksten van de vroege Franse filmcritici en -theoretici staan boordevol lyrische omschrijvingen van kortstondige momenten of details in de films die ze bewonderden. De bijna spirituele kwaliteit die ze deze momenten toedichtten, noemden ze photogénie. Elkeen had zijn eigen definitie van het begrip, maar Louis Delluc benadrukte het belang van de creatieve input van de filmmaker. Hoe ze het concept ook invulden, photogénie stelde volgens hen de kijker in staat de wereld opnieuw te zien.

Verwondering en analyse zijn essentieel voor CINEA, zowel in de ‘live’ evenementen, als online in de teksten die onder de noemer photogénie gepubliceerd worden. Met andere woorden: filmmakers hebben duizenden geheimen, CINEA leert je ze kennen!

Partners

CINEA wordt mogelijk gemaakt door de steun het Vlaams Audiovisueel Fonds.

CINEA dankt haar structurele partners voor alle steun: CINEMATEK, De Cinema, KASKcinema, Film-Plateau, Film Fest Gent, Mooov.

Contact