chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list

Cinema spreekt tot iedereen en is bij uitstek de kunst die tegelijkertijd sociale interactie versterkt en er zelf door versterkt wordt. Daarom wil CINEA zowel online als offline plekken en momenten creëren waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden, waar ruimte is voor debat en ontdekking; waar zowel doorwinterde cinefielen als nieuwsgierige leken hun gading kunnen vinden.