chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list

Zomer Film College 2018


8 > 14 juli 2018

Cinema Zuid

Waalse kaai 47, 2000 Antwerpen
Toon op kaart

Contacteer Cinea

Dressed to Kill (Brian De Palma, 1980)

UPDATE

NL/ Ontdek nu het volledige programma hier (pdf)!

EN/ Discover the complete schedule here (pdf)!

ZOMERFILMCOLLEGE 2018

[ENGLISH VERSION BELOW]

Ontdek zeven dagen lang de onvergetelijke cinema van auteur provocateur Brian De Palma en auteur par excellence Éric Rohmer, wier oeuvres uit de doeken gedaan worden in een vijftiental lezingen en zo’n twintig filmvertoningen! Verder snijdt David Bordwell in vier masterclasses enkele van zijn favoriete thema’s uit de filmgeschiedenis aan.

Filmmakers hebben duizenden geheimen, het ZOMERFILMCOLLEGE leert ze u kennen!

Het Zomerfilmcollege brengt filmliefhebbers in contact met gerenommeerde filmspecialisten uit binnen- en buitenland, maar ook met films uit de collectie van CINEMATEK en andere filmarchieven die zelden of nooit op het witte doek vertoond worden.

BRIAN DE PALMA: VISION, OBSESSION AND SET-UP

Brian De Palma (°1940) is een van de meest inventieve regisseurs van Amerikaanse bodem. Gekneed door de tegencultuur van de jaren ’60, verloor hij nooit zijn interesse in formele, modernistische vernieuwing, noch zijn pessimistische blik op politiek en maatschappij. Deze reeks neemt u mee doorheen de belangrijkste fases en tendensen van zijn carrière tot nu toe, van anarchistische komedies en complexe plots tot Hitchockiaanse ‘pure cinema’ en sociale satire. Het uiteindelijke doel van de lessenreeks: blootleggen hoe De Palma met de elementen van film zijn extreem complexe en opwindende ‘machine of sound and vision’ in elkaar weet te puzzelen. Herontdek een halve eeuw meesterlijke cinema van de oorspronkelijke auteur provocateur, de poëet van de overdaad!

Gastsprekers (voertaal: Engels)
  • Cristina Álvarez López is een filmcriticus en videomaker uit Vilassar de Mar (Spanje). Haar werk verscheen in MUBI Notebook, LOLA, en De Filmkrant, en in boeken over Chantal Akerman, Bong Joon-ho, Philippe Garrel, en Paul Schrader. Haar website is: https://cristinaalvarezlopez.wordpress.com/
  • Adrian Martin is een kunstcriticus gevestigd in Vilassar de Mar (Spanje). Hij is de auteur van acht boeken, waaronder de binnenkort te verschijnen essaybundel MYSTERIES OF CINEMA (Amsterdam University Press). Zijn aangroeiende archiefsite met filmrecensies uit veertig jaar carrière, is te vinden op http://www.filmcritic.com.au.

ÉRIC ROHMER: GAMES OF LOVE AND CHANCE

Éric Rohmer (1920-2010), auteur par excellence en meester van de narratieve variatie, startte zijn carrière als lid van de Franse Nouvelle Vague en groeide uit tot één van de meest bejubelde regisseurs van zijn generatie. Als redacteur van het invloedrijke Cahiers du Cinéma (1956-63) stond hij mee aan de wieg van La Politique des auteurs. Gedurende een loopbaan van vijftig jaar bouwde hij een repertoire uit van 26 langspeelfilms. Zo maakte hij in de jaren ’60 en vroege ’70 six contes moraux (zes morele verhalen); in de jaren ’80 zes comédies et proverbes (komedies en spreekwoorden); en in de jaren ’90 de contes de quatre saisons (verhalen van vier seizoenen). Rohmer strikt schoonheid en esthetisch genot in cyclische verhaalstructuren en uitgekiende beeldcomposities. Jonge, knappe mannen en vrouwen, affaires en indiscreties, en een stevige dosis toeval: het recept voor onvergetelijke cinéma.

Gastsprekers (voertaal: Nederlands/Engels)
  • Tom Paulus doceert filmstudies aan de Universiteit Antwerpen. Zijn essays omtrent de picturale stijl in de films van John Ford werden gepubliceerd in verscheidene bundels waaronder: John Ford in Focus (McFarland) en Westerns: Movies from Hollywood and Paperback Westerns (Cambridge Scholars Publishing). Zijn bundel (eds. with Rob King) Slapstick Symposium: Essays on Silent Comedy werd uitgegeven door Routledge.
  • Ruben Demasure is onderzoeks- en onderwijsassistent aan de Universiteit Antwerpen, en redacteur bij photogénie . Hij schreef onder meer voor Cinema ScopeMUBI Notebook, Filmmagie en Cinemagie.
  • Richard Misek is filmmaker en Senior Lecturer aan de University of Kent. Hij is de auteur van Chromatic Cinema (Wiley-Blackwell) en zijn artikels verschenen in wetenschappelijke tijdschriften zoals October, Screen en New Review of Film and Television. Zijn essay-film Rohmer in Paris (2013) werd wereldwijd vertoond en bejubeld.
La Femme de l’aviateur (Éric Rohmer, 1981)

BEST OF BORDWELL

We hebben het genoegen om prof. David Bordwell opnieuw te mogen verwelkomen in Antwerpen! In vier masterclasses behandelt hij achtereenvolgens de invloed van verschillende culturele factoren op Citizen Kane, de opkomst van de thriller in de jaren ’40, de stille komedies van Harold Lloyd en het werk van Sergei Eisenstein voorbij de platgetreden paden van de montage-analyse.

PRAKTISCH

Een ticket voor het volledige programma van zeven dagen bedraagt €135. Studenten betalen slechts €70. De prijs voor een half programma, Éric Rohmer + David Bordwell of Brian De Palma + David Bordwell, bedraagt €75. Studenten betalen voor een half programma slechts €40. In het geval van grote interesse krijgen mensen met een volledige inschrijving voorrang bij de Bordwell-avonden. Inschrijven kan tot en met 4 juli.

De twee hoofdthema’s vinden afwisselend in de voor- of namiddag plaats. Het avondprogramma is voor alle deelnemers toegankelijk.

De avondvertoningen staan ook open voor niet-deelnemers. Tickets voor het avondprogramma kan je in dat geval – indien nog beschikbaar – enkel de avond zelf kopen aan de balie van Cinema Zuid.

Weet u geen blijf met uzelf tijdens de Zomerfilmcollege-pauzes? Raadpleeg dan onze Antwerpen Zuid Survivalgids, met kortingen bij een aantal lokale restaurants:

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Hou deze pagina in de gaten voor praktische info en meer nieuws over het programma!

SUMMER FILM SCHOOL 2018

Once again, the weeklong Summer Film School offers more than fifteen talks by internationally renowned experts and twenty screenings of recent digital restorations and rare 35mm prints from the extensive collection of the Royal Belgian Film Archive (CINEMATEK).

Filmmakers have thousands of secrets, the SUMMER FILM SCHOOL lets you in on them!

In 2018 the films of Brian De Palma and Éric Rohmer are placed in the spotlight. In a special evening program, Prof. David Bordwell will present four master classes on four of his favorite film historical topics. The Summer Film School is a unique opportunity to (re)discover a number of must-see masterpieces.

BRIAN DE PALMA: VISION, OBSESSION AND SET-UP

Brian De Palma (born 1940) is one of the most inventive film directors that America has produced. Formed in the counter-cultural scene of the 1960s, he has never abandoned his interest in formal, modernist innovation, nor his ultimately pessimistic view of society and politics. This series will take you through the major phases and tendencies of his career so far, from anarchic comedy and complex plotting through to Hitchcockian “pure cinema” and social satire. The ultimate goal of the course is to elaborate the extremely complex and thrilling “machine of sound and vision” that De Palma creates with the elements of film.

Guest speakers (language of instruction: English)
  • Cristina Álvarez López is a film critic and video maker based in Vilassar de Mar (Spain). Her work has appeared in MUBI Notebook, LOLA, and De Filmkrant, and in books on Chantal Akerman, Bong Joon-ho, Philippe Garrel, and Paul Schrader. Her website is: https://cristinaalvarezlopez.wordpress.com/
  • Adrian Martin is an arts critic based in Vilassar de Mar (Spain). He is the author of eight books, including the forthcoming essay collection MYSTERIES OF CINEMA (Amsterdam University Press). His ongoing archive website of film reviews, covering forty years of writing, is at http://www.filmcritic.com.au.
Passion (Brian De Palma, 2012)

ÉRIC ROHMER

Éric Rohmer (1920-2010), pioneer of the French New Wave and auteur par excellence, became one of the most critically acclaimed directors of his generation. As editor of the influential Cahiers du Cinéma (1956-63), his writing helped to establish La Politique des auteurs, which would later instigate the Author Theory. During his fifty-year career, he constituted a legacy of 26 feature films, most of them part of one of three series: the Six Moral Tales in the 1960s and the early 1970s; six Comedies and Proverbs in the 1980s; and Tales of the Four Seasons throughout the 1990s. Rohmer combines beauty and aesthetic pleasure in cyclical narrative structures and sophisticated compositions. Young and handsome men and women, affairs and indiscretions, and a strong dose of chance: the recipe for unforgettable cinéma.

Guest speakers (main language of instruction: Dutch)
  • Tom Paulus teaches film studies at the University of Antwerp. His essays on pictorial style in the films of John Ford were published in edited collections, including John Ford in Focus (McFarland) and Westerns: Movies from Hollywood and Paperback Westerns (Cambridge Scholars Publishing). His edited collection (with Rob King) Slapstick Symposium: Essays on Silent Comedy was published by Routledge.
  • Ruben Demasure is a research and teaching assistant at the University of Antwerp, and one of the editors of photogénie. He has written for Cinema ScopeMUBI Notebook, Filmmagie and Cinemagie, amongst others.
  • Richard Misek is a filmmaker and Senior Lecturer in Film at the University of Kent. He is the author of Chromatic Cinema (Wiley-Blackwell), and his articles have been published in journals including October, Screen, and the New Review of Film and Television. His essay film Rohmer in Paris (2013) has been exhibited in five continents and received widespread critical acclaim.

BEST OF BORDWELL

We are delighted to welcome back prof. David Bordwell! In four master classes he will discuss the influence of different cultural factors on Citizen Kane, the rise of the thriller in the 40s, the silent comedies of Harold Lloyd and the work of Sergei Eisenstein beyond the well-trodden path of montage analysis.

PRACTICAL INFO

A ticket for the complete program costs €135 (€70 for students) and grants access to both modules. A ticket for one of the two modules, Éric Rohmer + David Bordwell or Brian De Palma + David Bordwell, costs €75 (€40 for students). In case of high demand, participants of the full program are given priority at the Bordwell evenings. The registration period ends on July 4.

Both modules will take place alternately in the morning and the afternoon. The evening sessions can be attended by all participants.

The evening sessions are also open to non-participants. Tickets for the evening program can only be bought – if still available – at Cinema Zuid’s ticket counter on the same night.

No idea where to spend you Summer Film School break? Consult our Antwerp South Survival Guide, with discounts at a few local restaurants:

For further questions, feel free to contact us!

Keep an eye on this page for practical information and more news about the program!

Citizen Kane (Orson Welles, 1941)