chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list

CINEA belicht het cinematografisch erfgoed in al zijn boeiende facetten en al zijn reïncarnaties van eind negentiende eeuw tot vandaag, steeds vanuit een filmhistorisch en esthetisch standpunt: filmmakers hebben duizenden geheimen, CINEA leert je ze kennen!

Meer over Cinea

Anatomie
van de film

Anatomie van de film ontleedt de filmkunst in haar historische context.

photogénie

Photogénie combineert een gevoel van verwondering met scherpe analyses.