chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list
Search

Zomer Film College 2024


7 > 13 JULI

De Cinema

Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen

Contact Cinea

Getting to Know the Big Wide World (Kira Muratova, 1978)

[ENGLISH VERSION BELOW]

Van 7 tot 13 juli verwachten we je opnieuw in Antwerpen voor het Zomerfilmcollege! Zeven dagen lang duiken we in twee filmhistorische thema’s, aan de hand van een vijftiental lezingen en zo’n twintig filmvertoningen.

Filmmakers hebben duizenden geheimen, het ZOMERFILMCOLLEGE leert je ze kennen!

Vergezel ons voor een reis naar de creatieve periferie van de Sovjetcinema van na de Dooi. Van midden jaren 1960 tot begin jaren 1980 vormden de grensgebieden van de USSR een rijke voedingsbodem voor opkomende filmmakers die een politieke en artistieke weg voorwaarts vonden in een diepgaande zoektocht naar verloren identiteit en een poëtische terugkeer naar traditie en folklore.

Duik in het werk van auteurs als Kira Muratova, Larissa Shepitko, Artavazd Peleshian, Sergei Parajanov en Otar Iosseliani. Ontdek de rijke filmgeschiedenis van de Centraal-Aziatische republieken. Dit programma, samengesteld door Birgit Beumers, Cristina Álvarez López en Adrian Martin, belooft een verhelderende verkenning te worden van de grenzen van de Sovjetcinema.

Hou deze pagina, onze nieuwsbrief en onze sociale media in de gaten voor meer nieuws en de aankondiging van het tweede thema!

From July 7 to 13, we expect you back in Antwerp for ZOMERFILMCOLLEGE! For seven days we will immerse ourselves in two film historical themes, through fifteen or so lectures and some twenty film screenings.

Filmmakers have thousands of secrets, ZOMERFILMCOLLEGE lets you in on them!

Join us for a journey to the creative periphery of post-Thaw Soviet cinema. From the mid-1960s to the early 1980s, the borderlands of the USSR were a rich breeding ground for emerging filmmakers who found a political and artistic way forward in a profound search for lost identity and a poetic return to tradition and folklore.

Delve into the work of ‘auteurs’ such as Kira Muratova, Larissa Shepitko, Artavazd Peleshyan, Sergei Parajanov and Otar Iosseliani. Discover the rich film history of the Central Asian republics. Curated by Birgit Beumers, Cristina Álvarez López and Adrian Martin, this programme promises to be an illuminating exploration of the frontiers of Soviet cinema.

Keep an eye on this page, our newsletter and our social media for more news and the announcement of the second programme strand!